top of page

Gəbul olunmuş 2016-cı il 6 Dekabr tarixində imzaladığı 1138 nömrəli fərmanı Loggistika sektorunu inkişaf etməyi məqsədləyir. Burada yazıldığı kimi Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadi perspektivi üzrə strateji yol xəritəsində əksini tapmış logistika sektorunu inkişafına diqqət yetirilməlidir. Assosasiyanın da əsas məqsədi bu fərmana əsasən ölkəmizdə bu sektorun inkişaf etməsinə təkan verməkdir. Bununla əlaqəli olaraq assosasiyanın qarşısına qoyduğu digər məqsədlər arasında dövlət orqanları ilə sıx əlaqələrin yaradılması, onlarla sıx əməkdaşlıqların qurulması, logistika bazarı haqqında son və aktual məlumatın dövlət orqanlarına çatdırılmasını təmin edilməsi öz əksini tapmışdır. Beləliklə, sektorla bağlı məlumatlar tez bir zamanda dövlət orqanlarına çatacaq, uyğun hərəkət planlarının hazırlanması sürətlənmiş olacaq. Bundan əlavə, assosiasiya kölgə bazarının ağardılması üçün praktiki təkliflər verilməsini və sektorun sağlam inkişafı üçün töhvələrin verilməsini qarşısına məqsəd olaraq qoymuşdur. Nəticədə logistika sektoru ölkəmizdə daha sürətlə və planlı şəkildə inkişaf edəcəkdir.

FIATA, the International Federation of Freight Forwarders Associations, is a non-governmental, membership-based organisation representing freight forwarders in some 150 countries. FIATA’s membership is composed of 113 Association Members and over 5,500 Individual Members, overall representing an industry of 40,000 freight forwarding and logistics firms worldwide.
bottom of page