top of page
FIATA, the International Federation of Freight Forwarders Associations, is a non-governmental, membership-based organisation representing freight forwarders in some 150 countries. FIATA’s membership is composed of 113 Association Members and over 5,500 Individual Members, overall representing an industry of 40,000 freight forwarding and logistics firms worldwide.

Freight Forwarders Association of Azerbaijan

Assosasiyanın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadi perspektivi üzrə strateji yol xəritəsində əksini tapmış logistika sektorunu inkişaf etdirməkdir.

Bundan irəli gələrək assosasiya qarşısına bir neçə məqsədlər qoymuşdur.

Onlardan ən mühümü dövlət orqanları ilə sıx əlaqədə olmaq, əməkdaşlıq etmək, logistika bazarı haqqında son və aktual məlumatı dövlət orqanlarına çatdirmaq, kölgə bazarının ağardılması üçün praktiki təkliflər vermək, sektorun sağlam inkişafı üçün töhvələrini verməkdir.

3aaff-02 updated.png

Meqala Geyim idxalçıları

17 oktyabr 2022-ci il tarixində Azərbaycan Nəqliyyat Ekspeditor şirkətləri Assosasiyası ilə Geyim İdxalçıları Assoasiyası arasında Assasoasiya üzvlərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı görüş keçiril... 

Events

No upcoming events at the moment
Anchor 1
bottom of page